Nu är det kusinerna Touché och Zorbonnes tur för inridning. Dessa två har en spännande familjerelation. Zorbonne är nämligen e. Zafferano och u. La Couronne *** som är syster till Touchdown och Touché är e. Touchdown u. La Pinta ** som är syster till Zafferano! Båda tycker det är kul att hoppa och vi får se om de är lika duktiga som sina mödrar som båda fick hoppdiplom. La Couronne hoppade 9 – 9 och La Pinta 8.5 – 8

hoppning
Touche´hoppar