Zafferanos förstfödda i Sverige

Förstfödda i Sverige 2020! Ett sockersött litet stoföl e Zafferano u Easy Liberty ue Quiet Easy

Grattis till uppfödaren Therese Betne’r