Zafferanos son uttagen till Tyska fölauktionen

Vackre Zizu Descendi S e Zafferano har nr 1 på onlineauktionen se video samt länk här

 

https://auction.pzvo.de/auctions/979b89dd-2d14-466d-c2ad-08da73f06548/item-details/3df34bcf-585b-4e01-e615-08da73f0f60c?fbclid=IwAR0QOq5Ynm03MbIKyfAWKgaGPNWk4rCOOgvEcjiGv3Li6C-y-tpfs__43TQ