Touchdownföl nr 3

Ett fint isabellsto e Touchdown – Zafferano – Briar har anlänt. En mycket vacker, långbent och väldigt rörlig fölunge!

Mamma Unique Edition är helsyster till Special Edition.