Touchdown och Charlotte Dujardin på Flyinge

Touchdown kom på 4e plats i Breeders Trophy på Flyinge.
Testryttaren Charlotte Dujardin, flerfaldig OS vinnare, var mycket förtjust i honom och gav 8,5 och 9 i betyg!