Se så lika de är sin far Zafferano!

Båda våra Zafferanoföl är så lika sin far, stoföl e. Zafferano u.Duschesse (Ampere-DeNiro) hingstföl e.Zafferano u.Ivowendy (DamonHill-Contango)

lika som bär