Hingstvisning!

wp-zaff1lasse hingstvisn2

 

 

 

 

 

Zafferano och Touchdown på fullsatt hingstvisning med Blädde gårds hingstar.

se även avelsnämndens rådgivning angående hingstval

fb-lasse hinsgstvisn

fb-Zaffran hingstrvsning5