Fina avkommor visade på fölvisning

För fem år sedan fick Touchdown 988989=51 poäng på fölvisning och var därefter andraplacerad på Riksföl. Nu går avkommorna i hans fotspår och visar utmärkta resultat, de fyra första visade har fått 89% (ue. Capriano), 89% (ue. Bernstein), 84% (ue. Rosevelt) respektive 84% (ue. Solos Carex).
Stort grattis alla uppfödare!

Verbena Dressage / Skeppstrands foto.
Touchdown med mamma La’Mour fölvisning 2012
I år:

Capriano -Raphael

Solos Carex-Martini