Vår avel utgår från tre högkvalitativa stamston; elitstona Baby Doll, La’ Mour och yngre stjärnskotten Duschesse SD och Ivowendy. Gemensamt för dessa stolinjer är att de tillhör några av Sveriges och Europas mest prestationsstarka mödernen, med ättlingar med internationella meriter upp till Grand Prix, samt hra ett flertal godkända hingstar nära i stammen. De är också kända för att vara hälsosamma hästar med utmärkt temperament och ridbarhet, samlingsförmåga för de högsta klasserna samt att de har mycket god hoppförmåga. Samtliga ston Då vi känner stostammarna väl dels då vi avlat på dem i över tre generationer och dessutom själva rider dem vilket gör att vi kan bedöma deras egenskaper och även vilka hingstar som kan passa.

Dessutom köper vi ibland in unghästar både i Sverige och utomlands. Även då är vi mycket noga med att hästarna kommer ur högpresterande stostammar och har bra temperament.