Zafferanos förstfödda 2018

Nu är Zafferanos förstfödda föl här, ett sött isabellsto ue. Ampere. Stort grattis till uppfödaren Catrin Wemmers!